Església de Santa Maria (Seu d’Ègara)

album-art

Obra: Maria Matrem Virginem
Autor: anònim /arranjament Aleix Puig

Data de creació: 1399 / Enregistrament i arranjament 2021
Intèrprets: Gemma Humet i Orquestra de Cambra Terrassa 48

L’església de Santa Maria és en el seu conjunt, una petita joia dins de la Seu d’Ègara. Per reflectir l’espiritualitat de l’espai proposem, estrenada en ocasió de Terrassa Sonora, una versió actual del Maria Matrem Virginem del Llibre Vermell de Montserrat, el famós codex montserratí de 1399. Interpretada per la Gemma Humet i l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, la versió actualitzada i arranjada per Aleix Puig mostra el diàleg constant i enriquidor entre períodes històrics.  
…més informació

El següent punt

Un itinerari sonor per la ciutat de Terrassa